(Обробки персональних даних)

Це Положення про конфіденційність і захист персональних даних (далі - Положення) є додатком до Угоді користувача між фізичними особами (Користувачами), які реєструються на Сайті, і Адміністрацією сайту.

Всі терміни, що вживаються в Положенні, використовуються в значеннях, встановлених Угодою, включаючи додаток до нього.

Положення діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація сайту може отримати про Користувачів при використанні ними будь-якого з сервісів, служб, програм і продуктів Сайту https://kochchemie.com.ua/ (далі - Сервіси, Сервіси Сайту). Використання Сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з Положенням.

У разі незгоди з Положенням Користувач повинен утриматися від користування Сайтом.

1. Персональні дані користувачів

1.1. Відповідно до законодавства України, під персональними даними слід розуміти відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. В рамках цього Положення під «персональними даними користувача» слід розуміти наступне:

1.1.1. Персональні дані, які Користувач надає про себе під час Реєстрації або в процесі використання Сервісів. Обов'язкові для надання Послуг дані позначаються спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд і її надання не є обов'язковим для реєстрації або користування Сервісами.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або про іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Інша інформація про користувача, збір та/або надання якої визначено в документах, що регламентують діяльність окремих Сервісів Сайту.

1.2. Це Положення застосовується тільки до Сервісів Сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за зміст інших сайтів в мережі Інтернет, на які Користувач може перейти за посиланням, доступним на Сайті, зокрема в Контенті.

1.3. Адміністрація сайту за загальним правилом не перевіряє справжність персональних даних, наданих Користувачами. Адміністрація сайту передбачає сумлінність користувачів і виходить з того, що вони надають достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються під час Реєстрації, і підтримують цю інформацію в актуальному стані.

2. Обробка персональних даних

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг і надання послуг (виконання угод і договорів з Користувачем).

2.2. Персональну інформацію користувача Сайт може використовувати в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторін в рамках угод і договорів з Адміністрацією сайту;

2.2.2. Надання персоналізованих Сервісів;

2.2.3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень (в тому числі комерційних), запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок;

2.2.4. Поліпшення якості сервісу, зручності його використання, розробка нових сервісів і послуг; / p>

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів; / p>

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних. / P>

3. Згода суб'єкта персональних даних. Умови обробки персональних даних та їх передачі третім особам

3.1. Сайт зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до сучасних технічних норм і вимог.

3.2. Обробка персональних даних здійснюється виключно за умови надання Користувачем однозначної згоди на обробку таких даних.

Згода Користувача на обробку персональних даних надається при реєстрації шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних, з метою обробки, сформульованої в Положенні.

Технічні засоби Сайту не створюють можливості обробки персональних даних до моменту проставлення такої відмітки.

3.3. На персональні дані користувачів поширюється правовий режим інформації з обмеженим доступом - конфіденційної інформації, крім випадків добровільного поширення Користувачем такої інформації для загального доступу необмеженого кола осіб.

3.4. Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.4.1. Користувач дав згоду на вчинення таких дій;

3.4.2. Така передача необхідна в рамках використання певного Сервісу або для надання послуги;

3.4.3. Передача передбачена нормами законодавства;

3.4.4. У зв'язку з заміною сторони Адміністрація сайту в зобов'язанні по Угоді Користування;

3.4.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду Користувача.

3.5. При обробці персональних даних користувачів Сервіс керується нормами Закону України «Про захист персональних даних».

4. Зміна користувачем персональної інформації

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділах «Мій аккаунт» і «Мій профіль» облікового запису Користувача, доступного після Авторизації на Сайті.

5. Інші права Користувача

5.1. Адміністрація сайту гарантує забезпечення прав Користувача, передбачених нормами частини другої статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

5.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

5.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3. На доступ до своїх персональних даних;

5.1.4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5. Пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого з прав людини або до суду;

5.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.1.10. Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

5.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. Заходи, що вживаються для захисту персональних даних

Адміністрація Сайту вживає необхідних і достатні організаційні та технічні заходи щодо захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

7. Зміна Положення

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цього Положення. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення.

7.2. До відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту, що виникають у зв'язку із застосуванням цього Положення, підлягає застосуванню право України.

8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

Всі пропозиції або питання з приводу цього Положення слід повідомляти по електронній пошті: info@koch-chemie.com.ua.